Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Alun Davidson 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Trawsgrifiad

Gweld trawsgrifiad o’r cyfarfod (PDF 41KB) Gweld fel HTML (46KB)

 

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Apologies were received from Janet Haworth. There were no substitutions.

 

(09:30-09:35)

2.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

2.1 Derbyniodd Aelodau'r Pwyllgor y cynnig. 

 

(09:35-10:00)

3.

Materion Ewropeaidd

Gwahoddir y Pwyllgor i ystyried y wybodaeth ddiweddaraf gan y Gwasanaeth Ymchwil ynghylch y coflenni allweddol Ewropeaidd y mae eu dilyn.

 

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf gan y Gwasanaeth Ymchwil ar y coflenni Ewropeaidd allweddol y mae'n eu dilyn.

 

(10:00-10:30)

4.

Dyfodol ynni craffach i Gymru?

Gwahoddir y Pwyllgor i drafod ei waith hyd yma ar yr ymchwiliad i ddyfodol ynni craffach i Gymru a materion sy'n dod i'r amlwg i'w hystyried ar ôl toriad y Nadolig.

 

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor ei waith hyd yma mewn perthynas â'r ymholiad Dyfodol ynni craffach i Gymru?' a nododd faterion i'w hystyried ar ôl toriad y Nadolig.

 

(10:30-10:45)

5.

Gwaith etifeddiaeth

Gwahoddir y Pwyllgor i drafod ei ddull gweithredu mewn perthynas â gwaith etifeddiaeth.

 

Cofnodion:

5.1 The Committee discussed its approach to legacy work.

 

(10:45-11:00)

6.

Y Pwyllgor Cyllid: Ymgynghoriad etifeddiaeth:

Gwahoddir y Pwyllgor i drafod a yw'n dymuno ymateb i ymgynghoriad y Pwyllgor Cyllid.

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 The Committee considered responding to the Finance Committee’s consultation.

 

(11:00-11:15)

7.

Bil Drafft Cymru: Enghraifft o lythyr at Ysgrifennydd Gwladol Cymru

Gwahoddir y Pwyllgor i drafod llythyr drafft i'w anfon at Ysgrifennydd Gwladol Cymru mewn perthynas â Bil Cymru drafft, a chytuno arno.

 

Cofnodion:

7.1 The Committee agreed the draft letter to the Secretary of State for Wales in relation to the Draft Wales Bill.

 

(11:15-11:30)

8.

Etifeddiaeth Pedwerydd Cynulliad y Pwyllgor: Llythyr drafft at y Pwyllgor Busnes

Gwahoddir y Pwyllgor i ystyried ail ddrafft o'i llythyr drafft i'r Pwyllgor Busnes.

Cofnodion:

The Committee considered the redrafted version of its draft letter to the Business Committee.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu