Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd: Etifeddiaeth Pedwerydd Cynulliad

Cyhoeddodd y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd ('y Pwyllgor') ei adroddiad etifeddiaeth ar 16 Mawrth 2016.

Mae'r adroddiad yn nodi'r heriau a'r cyfleoedd y bydd angen i bwyllgor yn y dyfodol eu hystyried yn y Pumed Cynulliad (2016-2021).

Mae'r heriau a’r cyfleoedd hyn yn seiliedig ar safbwyntiau rhanddeiliaid, a gasglwyd mewn gweithdai yn ystod mis Ionawr a mis Chwefror 2016.

Mae copi o'r adroddiad ar gael isod.

 

Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd Adroddiad Etifeddiaeth y Pedwerydd Cynulliad

 

 

Math o fusnes: Arall

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Cyhoeddwyd gyntaf: 18/03/2016