Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 2 Gorffennaf 2012 14.30, Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt:    Steve George
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
David Melding Cadeirydd Yn bresennol
Suzy Davies Aelod Yn bresennol
Julie James Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Vaughan Gething yn dirprwyo
Vaughan Gething Aelod Yn bresennol
Eluned Parrott Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Peter Black
Peter Black AC Aelod Yn bresennol
Simon Thomas Aelod Yn bresennol
David Hughes Tyst Yn bresennol
Lesley Griffiths AS Tyst Yn bresennol
Chris Brereton Tyst Yn bresennol
Chris Humphreys Tyst Yn bresennol
Steve George Clerc Yn bresennol
Olga Lewis Dirprwy Glerc Yn bresennol
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol