Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 8 Hydref 2020 14.00, Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Committee Room 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Rhys Morgan
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
David Rees MS Cadeirydd Yn bresennol
Alun Davies MS Aelod Yn bresennol
Huw Irranca-Davies MS Aelod Yn bresennol
Laura Anne Jones MS Aelod Yn bresennol
Mandy Jones MS Aelod Yn bresennol
Dai Lloyd MS Aelod Disgwyliedig
Alun Davidson Clerc Yn bresennol
Rhys Morgan Ail Glerc Yn bresennol
Claire Fiddes Dirprwy Glerc Yn bresennol
Aled Evans Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Nia Moss Ymchwilydd Yn bresennol
Hedydd Phylip Ymchwilydd Disgwyliedig
Rhun Davies Ymchwilydd Yn bresennol
Sara Moran Ymchwilydd Yn bresennol
Julie Byers Tyst Yn bresennol
Andy Richardson Tyst Yn bresennol
Jim Evans Tyst Yn bresennol
Nick Fenwick Tyst Yn bresennol
Huw Thomas Tyst Yn bresennol