Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 2 Tachwedd 2020 13.15, Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Naomi Stocks
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
John Griffiths MS Cadeirydd Yn bresennol
Dawn Bowden MS Aelod Ymddiheuriadau
Huw Irranca-Davies MS Aelod Yn bresennol
Mark Isherwood MS Aelod Yn bresennol
Delyth Jewell MS Aelod Yn bresennol
Naomi Stocks Clerc Yn bresennol
Catherine Hunt Ail Glerc Disgwyliedig
Chloe Davies Dirprwy Glerc Disgwyliedig
Yan Thomas Dirprwy Glerc Yn bresennol
Jonathan Baxter Ymchwilydd Yn bresennol
Osian Bowyer Ymchwilydd Disgwyliedig
Hannah Johnson Ymchwilydd Disgwyliedig
Jennifer Cottle Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Stephen Davies Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Rhiannon Lewis Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Katie Wyatt Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Ruth Marks Tyst Yn bresennol
Fiona Liddell Tyst Yn bresennol
Noreen Blanluet Tyst Yn bresennol
Jas Bains Tyst Yn bresennol
Kate Griffiths Tyst Yn bresennol
Carol Mack Tyst Yn bresennol
John Rose Tyst Yn bresennol
Rebecca Watkins Tyst Yn bresennol
Richard Williams Tyst Yn bresennol