Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 28 Medi 2020 08.30, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Fay Bowen
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Nick Ramsay MS Cadeirydd Yn bresennol
Gareth Bennett MS Aelod Yn bresennol
Angela Burns MS Aelod Yn bresennol
Vikki Howells MS Aelod Yn bresennol
Delyth Jewell MS Aelod Yn bresennol
Rhianon Passmore MS Aelod Ymddiheuriadau
Jenny Rathbone MS Aelod Yn bresennol
Andrew Slade Tyst Yn bresennol
Simon Jones Tyst Yn bresennol
Andy Falleyn Tyst Yn bresennol
Adrian Crompton Archwilydd Cyffredinol Cymru Yn bresennol
Helen Jones Archwilio Cymru Disgwyliedig
Matthew Mortlock Archwilio Cymru Yn bresennol
Stephen Lisle Archwilio Cymru Yn bresennol
Nick Selwyn Archwilio Cymru Yn bresennol
Fay Bowen Clerc Yn bresennol
Tom Lewis-White Ail Glerc Yn bresennol
Claire Griffiths Dirprwy Glerc Yn bresennol