Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 11 Mawrth 2020 12.15, Fforwm y Cadeiryddion - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Tŷ Hywel

Cyswllt:    Sian Wilkins
Kathryn Potter
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Elin Jones AC Cadeirydd Disgwyliedig
Mick Antoniw AC Aelod Disgwyliedig
Jayne Bryant AC Aelod Disgwyliedig
Janet Finch-Saunders AC Aelod Disgwyliedig
Russell George AC Aelod Disgwyliedig
John Griffiths AC Aelod Disgwyliedig
Llyr Gruffydd AC Aelod Disgwyliedig
Mike Hedges AC Aelod Disgwyliedig
Bethan Sayed AC Aelod Disgwyliedig
Ann Jones AC Aelod Disgwyliedig
Dai Lloyd AC Aelod Disgwyliedig
Lynne Neagle AC Aelod Disgwyliedig
Nick Ramsay AC Aelod Disgwyliedig
David Rees AC Aelod Disgwyliedig
Julian Luke Ysgrifenyddiaeth Disgwyliedig
Elin Sutton Ysgrifenyddiaeth Disgwyliedig
Dawn Bowden AC Aelod Disgwyliedig
Helen Finlayson ASSS Disgwyliedig
Leanne Hatcher Ysgrifenyddiaeth Disgwyliedig