Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 9 Mawrth 2020 12.45, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Y Senedd

Cyswllt:    Fay Bowen
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Nick Ramsay AC Cadeirydd Yn bresennol
Mohammad Asghar (Oscar) AC Aelod Yn bresennol
Gareth Bennett AC Aelod Yn bresennol
Vikki Howells AC Aelod Yn bresennol
Delyth Jewell AM Aelod Yn bresennol
Rhianon Passmore AC Aelod Yn bresennol
Jenny Rathbone AC Aelod Yn bresennol
Adrian Crompton Archwilydd Cyffredinol Cymru Yn bresennol
Helen Jones Archwilio Cymru Disgwyliedig
Matthew Mortlock Archwilio Cymru Disgwyliedig
Nick Selwyn Archwilio Cymru Yn bresennol
Mike Usher Archwilio Cymru Yn bresennol
Fay Bowen Clerc Yn bresennol
Meriel Singleton Ail Glerc Disgwyliedig
Claire Griffiths Dirprwy Glerc Yn bresennol
Andrew Slade Tyst Yn bresennol
Neil Hemington Tyst Yn bresennol
John Howells Tyst Yn bresennol
Dr Andrew Goodall Tyst Yn bresennol
Alan Brace Tyst Yn bresennol