Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 27 Tachwedd 2019 08.50, Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Tŷ Hywel

Cyswllt:    Naomi Stocks
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
John Griffiths AC Cadeirydd Yn bresennol
Dawn Bowden AC Aelod Yn bresennol
Huw Irranca-Davies AC Aelod Yn bresennol
Mark Isherwood AC Aelod Yn bresennol
Caroline Jones AC Aelod Ymddiheuriadau
Leanne Wood AC Aelod Yn bresennol
Catherine Hunt Ail Glerc Yn bresennol
Yan Thomas Dirprwy Glerc Yn bresennol
Jonathan Baxter Ymchwilydd Disgwyliedig
Osian Bowyer Ymchwilydd Yn bresennol
Hannah Johnson Ymchwilydd Disgwyliedig
Stephen Davies Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Claire Germain Tyst Yn bresennol
Julie James AC Gweinidog Yn bresennol
Lisa James Tyst Yn bresennol
Angharad Thomas-Richards Tyst Yn bresennol
Cath Wyatt Tyst Yn bresennol