Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 11 Gorffennaf 2019 09.15, Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Y Senedd

Cyswllt:    Naomi Stocks
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
John Griffiths AC Cadeirydd Ymddiheuriadau
Dawn Bowden AC Aelod Yn bresennol
Huw Irranca-Davies AC Aelod Yn bresennol
Mark Isherwood AC Aelod Yn bresennol
Caroline Jones AC Aelod Yn bresennol
Leanne Wood AC Aelod Yn bresennol
Naomi Stocks Clerc Yn bresennol
Catherine Hunt Ail Glerc Yn bresennol
Yan Thomas Dirprwy Glerc Yn bresennol
Jonathan Baxter Ymchwilydd Yn bresennol
Stephen Davies Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Shaheena Din Tyst Yn bresennol
Andrew Lavender Tyst Yn bresennol
Brighid Carey Tyst Yn bresennol
Nigel Dewbery Tyst Yn bresennol
Rebecca Jackson Tyst Yn bresennol
Matthew Kennedy Tyst Yn bresennol
Michelle Collins Tyst Yn bresennol
Douglas Haig Tyst Yn bresennol
Gavin Dick Tyst Yn bresennol
Ifan Glyn Tyst Yn bresennol