Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 20 Mai 2019 14.00, Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

Cyswllt:    Alun Davidson
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
David Rees AC Cadeirydd Yn bresennol
Alun Davies AC Aelod Yn bresennol
Huw Irranca-Davies AC Aelod Yn bresennol
Delyth Jewell AM Aelod Yn bresennol
David Melding AC Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd
Suzy Davies AC Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Joyce Watson AC Aelod Ymddiheuriadau
Alun Davidson Clerc Yn bresennol
Rhys Morgan Ail Glerc Yn bresennol
Claire Fiddes Dirprwy Glerc Yn bresennol
Elisabeth Jones Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Nia Moss Ymchwilydd Disgwyliedig
Gareth David Thomas Ymchwilydd Yn bresennol
Nesta Lloyd-Jones Tyst Yn bresennol
Dr Tim Peppin Tyst Yn bresennol
Yr Athro Colin Riordan Tyst Yn bresennol
Rob Stewart Tyst Yn bresennol
Mairwen Harris Tyst Yn bresennol
Georgina Haarhoff Tyst Yn bresennol
Paul Harrington Tyst Yn bresennol
Simon Brindle Tyst Yn bresennol