Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 18 Hydref 2017 09.00, Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt:    Llinos Madeley
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Lynne Neagle AC Cadeirydd Yn bresennol
Michelle Brown AC Aelod Yn bresennol
Hefin David AC Aelod Yn bresennol
John Griffiths AC Aelod Yn bresennol
Llyr Gruffydd AC Aelod Yn bresennol
Darren Millar AC Aelod Yn bresennol
Julie Morgan AC Aelod Ymddiheuriadau Rhianon Passmore AC yn dirprwyo
Mark Reckless AC Aelod Yn bresennol
Alun Davies AC Tyst Yn bresennol
Kirsty Williams AC Tyst Yn bresennol
Andrew Clark Tyst Yn bresennol
Chris Jones Tyst Yn bresennol
Yr Athro Sally Holland Tyst Yn bresennol
Sara Jermin Tyst Yn bresennol
Rachel Thomas Tyst Yn bresennol
Llinos Madeley Clerc Yn bresennol
Sarah Bartlett Dirprwy Glerc Yn bresennol
Michael Dauncey Ymchwilydd Yn bresennol
Sian Thomas Ymchwilydd Yn bresennol