Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 11 Mehefin 2015 09.45, Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Llinos Madeley
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
David Rees AC Cadeirydd Yn bresennol
Alun Davies AC Aelod Yn bresennol
Janet Finch-Saunders AC Aelod Ymddiheuriadau
John Griffiths AC Aelod Yn bresennol
Altaf Hussain AM Aelod Yn bresennol
Elin Jones AC Aelod Yn bresennol
Darren Millar AC Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Janet Finch-Saunders AC yn dirprwyo
Lynne Neagle AC Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd
Gwyn R Price AM Aelod Yn bresennol
Jenny Rathbone AC Aelod Yn bresennol
Lindsay Whittle AM Aelod Yn bresennol
Kirsty Williams AC Aelod Yn bresennol
Christopher Warner Clerc Yn bresennol
Catherine Hunt Ail Glerc Yn bresennol
Sian Giddins Dirprwy Glerc Yn bresennol
Rhys Morgan Dirprwy Glerc Yn bresennol
Joanest Varney-Jackson Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Amy Clifton Ymchwilydd Yn bresennol
Elfyn Henderson Ymchwilydd Yn bresennol
Keith Bowen Tyst Yn bresennol
Tracey Breheny Tyst Yn bresennol
Simon Burch Tyst Yn bresennol
Samantha Clutton Tyst Yn bresennol
Jim Crowe Tyst Yn bresennol
Parry Davies Tyst Yn bresennol
Vaughan Gething AC Tyst Yn bresennol
Emma Sands Tyst Yn bresennol
Meleri Thomas Tyst Yn bresennol
Dr Sarah Watkins Tyst Yn bresennol
Rick Wilson Tyst Yn bresennol