Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 23 Ebrill 2015 09.00, Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Cyswllt:    Llinos Madeley
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
David Rees AC Cadeirydd Yn bresennol
Peter Black AC Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Alun Davies AC Aelod Yn bresennol
Janet Finch-Saunders AC Aelod Yn bresennol
John Griffiths AC Aelod Yn bresennol
Elin Jones AC Aelod Yn bresennol
Darren Millar AC Aelod Yn bresennol
Lynne Neagle AC Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Joyce Watson AM
Gwyn R Price AM Aelod Yn bresennol
Joyce Watson AC Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Lindsay Whittle AM Aelod Yn bresennol
Kirsty Williams AC Aelod Ymddiheuriadau Substituted by Peter Black AM
Llinos Madeley Clerc Yn bresennol
Helen Finlayson Ail Glerc Yn bresennol
Sian Giddins Dirprwy Glerc Yn bresennol
Rhys Morgan Dirprwy Glerc Yn bresennol
Stephen Boyce Ymchwilydd Yn bresennol
Sian Thomas Ymchwilydd Yn bresennol
Enrico Carpanini Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Gareth Howells Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Gareth Pembridge Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Stewart Blythe Tyst Yn bresennol
Phil Evans Tyst Yn bresennol
Sue Evans Tyst Yn bresennol
Imelda Richardson Tyst Yn bresennol
David Francis Tyst Yn bresennol
Christopher Dunn Tyst Yn bresennol
Dan Pitt Tyst Yn bresennol
Sheila Meadows Tyst Yn bresennol
Gerry Evans Tyst Yn bresennol
Rhian Huws Williams Tyst Yn bresennol