Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 5 Mawrth 2015 09.00, Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Cyswllt:    Llinos Madeley
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
David Rees AC Cadeirydd Yn bresennol
Alun Davies AC Aelod Yn bresennol
Janet Finch-Saunders AC Aelod Ymddiheuriadau
John Griffiths AC Aelod Yn bresennol
Elin Jones AC Aelod Yn bresennol
Darren Millar AC Aelod Yn bresennol
Lynne Neagle AC Aelod Yn bresennol
Gwyn R Price AM Aelod Yn bresennol
Kirsty Williams AC Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Peter Black AM
Peter Black AC Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Llinos Madeley Clerc Yn bresennol
Helen Finlayson Ail Glerc Yn bresennol
Sian Giddins Dirprwy Glerc Yn bresennol
Rhys Morgan Dirprwy Glerc Yn bresennol
Enrico Carpanini Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Stephen Boyce Ymchwilydd Yn bresennol
Amy Clifton Ymchwilydd Yn bresennol
Philippa Watkins Ymchwilydd Yn bresennol
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Sian Thomas Ymchwilydd Yn bresennol
Adam Cairns Tyst Yn bresennol
Fiona Davies Tyst Yn bresennol
Mark Drakeford AS Tyst Yn bresennol
Mick Giannasi Tyst Yn bresennol
Stephen Harrhy Tyst Yn bresennol
Siobhan McClelland Tyst Yn bresennol
Tracy Myhill Tyst Yn bresennol
Yr Athro Jean White Tyst Yn bresennol
Helen Whyley Tyst Yn bresennol
Alison Williams Tyst Yn bresennol