Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 12 Chwefror 2015 09.00, Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd

Cyswllt:    Llinos Madeley
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
David Rees AC Cadeirydd Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Mike Hedges AM
Mike Hedges AS Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Alun Davies AC Aelod Yn bresennol
Janet Finch-Saunders AC Aelod Yn bresennol
John Griffiths AC Aelod Yn bresennol
Ann Jones AS Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Elin Jones AC Aelod Yn bresennol
Darren Millar AC Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Lynne Neagle AC Cadeirydd dros dro Yn bresennol
Gwyn R Price AM Aelod Yn bresennol
Lindsay Whittle AM Aelod Yn bresennol
Kirsty Williams AC Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd
Peter Black AC Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Llinos Madeley Clerc Yn bresennol
Sian Giddins Dirprwy Glerc Yn bresennol
Rhys Morgan Dirprwy Glerc Yn bresennol
Enrico Carpanini Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Amy Clifton Ymchwilydd Yn bresennol
Philippa Watkins Ymchwilydd Yn bresennol
Sian Thomas Ymchwilydd Yn bresennol
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Christopher Warner Clerc Yn bresennol
Dame June Clark Tyst Yn bresennol
Peter Griffiths Tyst Yn bresennol
Anne Marie Rafferty Tyst Yn bresennol
Peter Meredith Smith Tyst Yn bresennol
Dr Kate Chamberlain Tyst Yn bresennol
Alun Jones Tyst Yn bresennol
Dawn Bowden Tyst Yn bresennol
Tanya Bull Tyst Yn bresennol
Paul Roberts Tyst Yn bresennol
Anne Phillimore Tyst Yn bresennol