Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 29 Ionawr 2015 09.00, Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Cyswllt:    Llinos Madeley
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
David Rees AC Cadeirydd Yn bresennol
Alun Davies AC Aelod Yn bresennol
Janet Finch-Saunders AC Aelod Yn bresennol
John Griffiths AC Aelod Yn bresennol
Elin Jones AC Aelod Yn bresennol
Darren Millar AC Aelod Yn bresennol
Lynne Neagle AC Aelod Yn bresennol
Gwyn R Price AC Aelod Yn bresennol
Lindsay Whittle AC Aelod Yn bresennol
Kirsty Williams AC Aelod Yn bresennol
Peter Black AC Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Llinos Madeley Clerc Yn bresennol
Helen Finlayson Ail Glerc Yn bresennol
Christopher Warner Clerc Yn bresennol
Sian Giddins Dirprwy Glerc Yn bresennol
Rhys Morgan Dirprwy Glerc Yn bresennol
Sian Thomas Ymchwilydd Yn bresennol
Philippa Watkins Ymchwilydd Yn bresennol
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Enrico Carpanini Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Dr Phil Banfield Tyst Yn bresennol
Mary Beech Tyst Yn bresennol
Tina Donnelly Tyst Yn bresennol
Rhid Dowdle Tyst Yn bresennol
Rory Farrelly Tyst Yn bresennol
Philippa Ford Tyst Yn bresennol
Sally Gosling Tyst Yn bresennol
Dr Peter Horvath-Howard Tyst Yn bresennol
Dr Charlotte Jones Tyst Yn bresennol
Dr Paul Myers Tyst Yn bresennol
Rebecca Payne Tyst Yn bresennol
Alison Stroud Tyst Yn bresennol
Martin Sullivan Tyst Yn bresennol
Lisa Turnbull Tyst Yn bresennol
Ruth Walker Tyst Yn bresennol
Victoria Wheatley Tyst Yn bresennol
Dr Philip White Tyst Yn bresennol