Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 15 Ionawr 2015 09.30, Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Cyswllt:    Llinos Madeley
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
David Rees AC Cadeirydd Yn bresennol
Alun Davies AC Aelod Yn bresennol
Janet Finch-Saunders AC Aelod Yn bresennol
John Griffiths AC Aelod Yn bresennol
Elin Jones AC Aelod Yn bresennol
Darren Millar AC Aelod Yn bresennol
Lynne Neagle AC Aelod Yn bresennol
Gwyn R Price AC Aelod Yn bresennol
Lindsay Whittle AC Aelod Ymddiheuriadau
Peter Black AC Aelod Yn bresennol
Llinos Madeley Clerc Yn bresennol
Helen Finlayson Ail Glerc Yn bresennol
Sian Giddins Dirprwy Glerc Yn bresennol
Enrico Carpanini Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Gareth Howells Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Amy Clifton Ymchwilydd Yn bresennol
Dan Greaves Tyst Yn bresennol
Angela Scrutton Tyst Yn bresennol
Kirsty Williams AC Tyst Yn bresennol Peter Black AC yn dirprwyo
Philippa Watkins Tyst Yn bresennol
Lisa Salkeld Tyst Yn bresennol