Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 10 Rhagfyr 2014 09.30, Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol - Y Pedwerydd Cynulliad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

Cyswllt:    Llinos Madeley
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
David Rees AC Cadeirydd Yn bresennol
Peter Black AC Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Alun Davies AC Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd
Janet Finch-Saunders AC Aelod Yn bresennol
John Griffiths AC Aelod Yn bresennol
Elin Jones AC Aelod Yn bresennol
Darren Millar AC Aelod Yn bresennol
Lynne Neagle AC Aelod Yn bresennol
Gwyn R Price AM Aelod Yn bresennol
Joyce Watson AS Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Lindsay Whittle AM Aelod Yn bresennol
Kirsty Williams AC Aelod Yn bresennol
Llinos Madeley Clerc Yn bresennol
Helen Finlayson Ail Glerc Yn bresennol
Sian Giddins Dirprwy Glerc Yn bresennol
Rhys Morgan Dirprwy Glerc Yn bresennol
Gareth Howells Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Stephen Boyce Ymchwilydd Yn bresennol
Amy Clifton Ymchwilydd Yn bresennol
Sian Thomas Ymchwilydd Yn bresennol
Gwyn Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Enrico Carpanini Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig