Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 13 Mehefin 2022 12.30, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    P Gareth Williams
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Huw Irranca-Davies MS Cadeirydd Yn bresennol
Rhys ab Owen MS Aelod Yn bresennol
Alun Davies MS Aelod Yn bresennol
James Evans MS Aelod Yn bresennol
P Gareth Williams Clerc Disgwyliedig
Gerallt Roberts Ail Glerc Disgwyliedig
Sarah Sargent Ail Glerc Disgwyliedig
Claire Fiddes Dirprwy Glerc Disgwyliedig
Sian Giddins Dirprwy Glerc Disgwyliedig
Gareth Howells Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Kate Rabaiotti Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig