Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 21 Mawrth 2022 13.30, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 3 - y Senedd

Cyswllt:    P Gareth Williams
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Huw Irranca-Davies MS Cadeirydd Yn bresennol
Rhys ab Owen MS Aelod Yn bresennol
Alun Davies MS Aelod Yn bresennol
Peter Fox MS Aelod Yn bresennol
P Gareth Williams Clerc Yn bresennol
Gerallt Roberts Ail Glerc Yn bresennol
Sarah Sargent Ail Glerc Yn bresennol
Claire Fiddes Dirprwy Glerc Disgwyliedig
Sian Giddins Dirprwy Glerc Disgwyliedig
Gareth Howells Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol