Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 10 Ionawr 2022 13.30, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Lleoliad:   Committee Room 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    P Gareth Williams
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Huw Irranca-Davies MS Cadeirydd Yn bresennol
Rhys ab Owen MS Aelod Ymddiheuriadau
Alun Davies MS Aelod Yn bresennol
Peter Fox MS Aelod Yn bresennol
P Gareth Williams Clerc Yn bresennol
Sarah Sargent Ail Glerc Yn bresennol
Gareth Howells Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Jennifer Cottle Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Samiwel Davies Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol