Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 19 Ionawr 2022 09.00, Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol

Lleoliad:   Committee Room 5 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Lleu Williams
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Delyth Jewell MS Cadeirydd Yn bresennol
Hefin David MS Aelod Yn bresennol
Alun Davies MS Aelod Yn bresennol
Heledd Fychan MS Aelod Yn bresennol
Tom Giffard MS Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Samuel Kurtz MS
Samuel Kurtz MS Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Carolyn Thomas MS Aelod Yn bresennol
Lleu Williams Clerc Yn bresennol
Martha Da Gama Howells Ail Glerc Yn bresennol
Tanwen Summers Dirprwy Glerc Yn bresennol
Robin Wilkinson Ymchwilydd Yn bresennol
Osian Bowyer Ymchwilydd Yn bresennol
Rhun Davies Ymchwilydd Yn bresennol
Nia Moss Ymchwilydd Yn bresennol
Vaughan Gething MS Tyst Yn bresennol
Dawn Bowden MS Tyst Yn bresennol
Dean Medcraft Tyst Yn bresennol
Jason Thomas Tyst Yn bresennol
Mark Drakeford MS Tyst Yn bresennol
Andrew Gwatkin Tyst Yn bresennol
Paula Walsh Tyst Yn bresennol
Jeremy Miles MS Tyst Yn bresennol
Owain Lloyd Tyst Yn bresennol
Bethan Webb Tyst Yn bresennol