Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 10 Tachwedd 2021 09.30, Y Pwyllgor Cyllid

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Owain Roberts
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Peredur Owen Griffiths MS Cadeirydd Yn bresennol
Peter Fox MS Aelod Yn bresennol
Mike Hedges MS Aelod Yn bresennol
Rhianon Passmore MS Aelod Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd Substituted by Huw Irranca-Davies MS
Huw Irranca-Davies MS Aelod Yn bresennol fel dirprwy
Owain Roberts Clerc Yn bresennol
Leanne Hatcher Ail Glerc Yn bresennol
Georgina Owen Ail Glerc Yn bresennol
Mike Lewis Dirprwy Glerc Yn bresennol
Owen Holzinger Ymchwilydd Yn bresennol
Ben Harris Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Adrian Crompton Tyst Yn bresennol
Lindsay Foyster Tyst Yn bresennol
Ann-Marie Harkin Aelod Disgwyliedig
Nicola Evans Tyst Yn bresennol
Dyfed Alsop Tyst Yn bresennol
Sam Cairns Tyst Yn bresennol
Melissa Quignon-Finch Tyst Yn bresennol
Adam Al-Nuaimi Tyst Yn bresennol