Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 20 Medi 2021 13.30, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Lleoliad:   Committee Room 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    P Gareth Williams
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Huw Irranca-Davies MS Cadeirydd Yn bresennol
Rhys ab Owen MS Aelod Yn bresennol
Jayne Bryant MS Aelod Yn bresennol
Peter Fox MS Aelod Yn bresennol
P Gareth Williams Clerc Yn bresennol
Sarah Sargent Ail Glerc Yn bresennol
Nia Moss Ymchwilydd Yn bresennol
Ben Harris Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Gareth Howells Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Jennifer Cottle Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Samiwel Davies Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Craig Griffiths Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Mick Antoniw AS Tyst Yn bresennol
Chris Warner Tyst Yn bresennol
Dr Robert Parry Tyst Yn bresennol