Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 15 Medi 2021 09.30, Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Lleu Williams
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Delyth Jewell MS Cadeirydd Yn bresennol
Hefin David MS Aelod Yn bresennol
Alun Davies MS Aelod Yn bresennol
Heledd Fychan MS Aelod Yn bresennol
Tom Giffard MS Aelod Ymddiheuriadau
Carolyn Thomas MS Aelod Yn bresennol
Vaughan Gething AS Tyst Yn bresennol
Dawn Bowden AS Tyst Yn bresennol
Jason Thomas Tyst Yn bresennol
Sioned Evans Tyst Yn bresennol
Paula Walsh Tyst Yn bresennol
Ifona Deeley Tyst Yn bresennol
Iain Quick Tyst Ymddiheuriadau
Lleu Williams Clerc Yn bresennol
Martha Da Gama Howells Ail Glerc Yn bresennol
Tanwen Summers Dirprwy Glerc Yn bresennol
Aled Evans Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Robin Wilkinson Ymchwilydd Yn bresennol
Rhun Davies Ymchwilydd Yn bresennol