Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 15 Mawrth 2021 14.00, Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Committee Room 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Alun Davidson
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
David Rees MS Cadeirydd Yn bresennol
Alun Davies MS Aelod Yn bresennol
Huw Irranca-Davies MS Aelod Yn bresennol
Dai Lloyd MS Aelod Yn bresennol
Nick Ramsay MS Aelod Ymddiheuriadau
David J Rowlands MS Aelod Ymddiheuriadau
Alun Davidson Clerc Yn bresennol
Claire Fiddes Dirprwy Glerc Yn bresennol
Aled Evans Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Nia Moss Ymchwilydd Yn bresennol
Hedydd Phylip Ymchwilydd Disgwyliedig
Rhun Davies Ymchwilydd Yn bresennol
Lucy Valsamidis Ymchwilydd Yn bresennol
Sara Moran Ymchwilydd Yn bresennol