Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 1 Chwefror 2021 08.30, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Y Bumed Senedd

Lleoliad:   Committee Room 5 - Tŷ Hywel

Cyswllt:    Fay Bowen
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Nick Ramsay MS Cadeirydd Yn bresennol
Gareth Bennett MS Aelod Yn bresennol
Vikki Howells MS Aelod Yn bresennol
Delyth Jewell MS Aelod Yn bresennol
Darren Millar MS Aelod Yn bresennol
Rhianon Passmore MS Aelod Ymddiheuriadau
Jenny Rathbone MS Aelod Yn bresennol
Llyr Gruffydd MS Aelod Yn bresennol
Adrian Crompton Archwilydd Cyffredinol Cymru Yn bresennol
Tim Buckle Archwilio Cymru Yn bresennol
Helen Jones Archwilio Cymru Disgwyliedig
Matthew Mortlock Archwilio Cymru Disgwyliedig
Fay Bowen Clerc Disgwyliedig
Tom Lewis-White Ail Glerc Yn bresennol
Claire Griffiths Dirprwy Glerc Yn bresennol
Chloe Corbyn Ymchwilydd Yn bresennol
Joanne McCarthy Ymchwilydd Disgwyliedig
Katie Wyatt Cynghorydd Cyfreithiol Disgwyliedig
Sophie Howe Tyst Yn bresennol
Marie Brousseau-Navarro Tyst Yn bresennol
Jacob Ellis Tyst Yn bresennol
Heledd Morgan Tyst Yn bresennol fel dirprwy
Shan Morgan Tyst Yn bresennol
Simon Brindle Tyst Yn bresennol
Andrew Charles Tyst Yn bresennol
Reg Kilpatrick Tyst Yn bresennol
David Richards Tyst Yn bresennol