Y Cyfarfod Llawn a Phwyllgorau

Cyfarfod Llawn

Mynychir y Cyfarfod Llawn gan holl Aelodau’r Senedd. Y Cyfarfod Llawn yw un o’r prif ffyrdd y gall Aelodau ddwyn Llywodraeth Cymru a Chomisiwn y Senedd i gyfrif, deddfu i Gymru a chynrychioli eu hetholwyr.

Y Pwyllgor Busnes

Y Pwyllgor Busnes sy’n gyfrifol am drefnu Busnes y Senedd.

Pwyllgorau

  

Comisiwn y Senedd

Pwyllgorau blaenorol y Senedd

Holl Busnes blaenorol y Senedd