Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd (Brexit)

Gwaith a wnaed gan y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ar ymadawiad y Du â'r Undeb Ewropeaidd (Brexit)

 

Newyddion

  • Mae'r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad (PDF 266KB) ar Graffu ar reoliadau o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018: Adroddiad cynnydd - Chwefror 2019.

 

Gohebiaeth

 

Meysydd gwaith y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol mewn cysylltiad ag ymadawiad y DU â’r UE

Mae rhagor o fanylion, gan gynnwys papurau cyfarfodydd unigol a mynediad at drawsgrifiadau'r cyfarfodydd drwy fynd i’r lincs isod:

 

Bil Masnach

 

Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018

 

Ffrydiau gwaith eraill

 

Rhagor o wybodaeth am waith y Cynulliad ar ymadawiad Prydain o'r Undeb Ewropeaidd

 

 

Math o fusnes: Arall

Cyhoeddwyd gyntaf: 12/12/2017