Cyllideb Comisiwn y Senedd

Rhaid i Gomisiwn y Senedd osod ei gyllideb ddrafft ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf gerbron y Senedd i ganiatáu i’r Pwyllgor Cyllid graffu ar ei chynigion. Ar ôl i’r Pwyllgor gwblhau ei waith craffu, bydd y Comisiwn yn cyhoeddi cyllideb derfynol, sydd i’w thrafod yn y Cyfarfod Llawn cyn y bleidlais i’w chymeradwyo gan y Senedd gyfan.

Gellir gweld yr holl wybodaeth mewn perthynas â gwaith craffu’r Pwyllgor Cyllid ar gyllidebau Comisiwn y Senedd isod (cyn 6 Mai 2020, enw Comisiwn y Senedd oedd Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru):

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Senedd 2021-22

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Cynulliad 2020-21

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Cynulliad 2019-20

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Cynulliad 2018-19

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Cynulliad 2017-18

 

Adroddiadau ar Ddangosyddion Perfformiad Allweddol

Adroddiad Comisiwn y Cynulliad ar Berfformiad Corfforaethol - Ebrill 2017 i Medi 2017 (PDF, 2MB)

Adroddiad Comisiwn y Cynulliad ar Berfformiad Corfforaethol - Ebrill 2016 i Mawrth 2017 (PDF 1 MB)

Adroddiad Comisiwn y Cynulliad ar Berfformiad Corfforaethol - Ebrill 2016 i Medi 2016 (PDF, 2MB)

Adroddiad Comisiwn y Cynulliad ar Berfformiad Corfforaethol - Ebrill 2015 i Mawrth 2016 (PDF, 3.62MB)

 

 

Math o fusnes: Craffu ar y gyllideb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 20/07/2016