Craffu ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Cynulliad 2017-18

Rhaid i Gomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru osod ei gyllideb ddrafft ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf gerbron y Cynulliad i ganiatáu i’r Pwyllgor Cyllid graffu ar ei chynigion. Ar ôl i’r Pwyllgor gwblhau ei waith craffu, bydd y Comisiwn yn cyhoeddi cyllideb derfynol, sydd i’w thrafod yn y Cyfarfod Llawn cyn y bleidlais i’w chymeradwyo gan y Cynulliad cyfan.

 

Gosododd Comisiwn y Cynulliad ei gyllideb ddrafft ar gyfer 2017-18 (PDF, 2MB) gerbron y Cynulliad ym mis Hydref 2016.

 

Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi adroddiad yn trafod ei waith craffu ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Cynulliad 2017-18 (PDF, 1MB)

Math o fusnes: Craffu ar y gyllideb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 26/10/2017

Dogfennau