Craffu ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Cynulliad 2018-19

Rhaid i Gomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru osod ei gyllideb ddrafft ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf gerbron y Cynulliad i ganiatáu i’r Pwyllgor Cyllid graffu ar ei chynigion. Ar ôl i’r Pwyllgor gwblhau ei waith craffu, bydd y Comisiwn yn cyhoeddi cyllideb derfynol, sydd i’w thrafod yn y Cyfarfod Llawn cyn y bleidlais i’w chymeradwyo gan y Cynulliad cyfan.

 

Bydd Comisiwn y Cynulliad yn gosod ei gyllideb ddrafft ar gyfer 2018-19 (PDF, 2MB) yn hydref 2017.

Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi adroddiad yn trafod ei waith craffu ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Cynulliad 2018-19 (PDF, 482KB) ym mis Hydref 2017.

 

Math o fusnes: Craffu ar y gyllideb

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 26/10/2017

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Y Pwyllgor Cyllid

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Senedd

Partneriaid a Helpu