Deddfwriaeth ystyriwyd gan y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Y Bumed Senedd

Deddfwriaeth ystyriwyd gan y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol yn ystod y Bumed Senedd (2016 – 2021).

 

Deddfwriaeth

Cwblhawyd

Deddf Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) 2018

Mehefin 2018

 

Cynigion Cydsyniad Deddfwriaethol

Cwblhawyd

Bil Masnach 2020

Ionawr 2021

Bil yr Undeb Ewropeaidd (Cytundeb Ymadael)

Ionawr 2020

Bil Marchnad Fewnol y Deyrnas Unedig

Ionawr 2020

Bil Masnach

Mawrth 2019

Bil Yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)

Mai 2018

 

Math o fusnes: Arall

Statws: Wedi’i gwblhau

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/06/2016