Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhys Morgan 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Trawsgrifiad ar gyfer 14/07/2021 - Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09:15-09:30)

Cofrestru cyn y cyfarfod

(09:30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09:30-09:35)

2.

Cylch gwaith y pwyllgor

Dogfennau ategol:

(09:35-09:40)

3.

Papurau i’w nodi

3.1

Ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad 'Edrych ar ddatganoli darlledu: Sut y gall Cymru gael y cyfryngau y mae eu hangen arni?’

Dogfennau ategol:

3.2

Ymateb yr Adran dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon ar 'Edrych ar ddatganoli darlledu: Sut y gall Cymru gael y cyfryngau y mae eu hangen arni?’

Dogfennau ategol:

3.3

Adroddiad gwaddol y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Dogfennau ategol:

3.4

Ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor DGCh ynghylch ‘Gwaith dilynol ar effaith COVID-19 ar chwaraeon’

Dogfennau ategol:

(09:40)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

(09:40-09:55)

5.

Gweithdrefnau pwyllgorau a’u ffyrdd o weithio

(09:55-10:15)

6.

Dull strategol o ran cylch gwaith y Pwyllgor

(10:15-10:35)

7.

Gwaith cynnar y Pwyllgor