Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 22/11/2023 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau, dirprwyon, a datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Janet Finch-Saunders AS.

(09.30-10.30)

2.

Craffu blynyddol ar Drafnidiaeth Cymru

James Price, Prif Weithredwr, Trafnidiaeth Cymru

Geoff Ogden, Prif Swyddog Cynllunio Trafnidiaeth a Datblygu, Trafnidiaeth Cymru

Jan Chaudry-Van Der Velde, Prif Swyddog Gweithrediadau, Trafnidiaeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan o gynrychiolwyr o Drafnidiaeth Cymru.

(10.40-11.30)

3.

Craffu blynyddol ar Drafnidiaeth Cymru

James Price, Prif Weithredwr, Trafnidiaeth Cymru

Geoff Ogden, Prif Swyddog Cynllunio Trafnidiaeth a Datblygu, Trafnidiaeth Cymru

Jan Chaudry-Van Der Velde, Prif Swyddog Gweithrediadau, Trafnidiaeth Cymru

 

 

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan o gynrychiolwyr o Drafnidiaeth Cymru.

 

(11.40)

4.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

4.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

4.1

Cyllideb Ddrafft 2024-25

Dogfennau ategol:

(11.30)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod heddiw.

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

6.

Ystyried y dystiolaeth a gafwyd o dan eitem 2 ac eitem 3

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2 a 3.

 

7.

Bil Seilwaith (Cymru) - Trafod Adroddiad Drafft Cyfnod 1 y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad drafft a chytunodd arno.

 

8.

Craffu cyffredinol ar y Gweinidog Newid Hinsawdd - Ystyried y llythyr drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor ei lythyr drafft a chytunwyd arno.