Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 11/05/2023 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

 

(09.30-10.40)

2.

Bil yr Amgylchedd (Ansawdd Aer a Seinweddau) (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 4

Chris Ashley, Arweinydd Polisi, Amgylchedd a Cherbydau - Y Gymdeithas Cludo ar y Ffyrdd (RHA)

Christine Boston, Cyfarwyddwr - Sustrans Cymru

Joshua James, Rheolwr Materion Cyhoeddus - Living Streets

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr y Gymdeithas Cludo Nwyddau Ffordd, Sustrans Cymru, a Living Streets.

 

(10.50-11.50)

3.

Bil yr Amgylchedd (Ansawdd Aer a Seinweddau) (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 5

Stephen Turner, Cyn-Gadeirydd Diwethaf – Sefydliad Acwsteg

Peter Rogers, Cadeirydd - Grŵp Cysylltiadau Cyhoeddus a Seneddol y Sefydliad Acwsteg

Rosie Pitt, Cadeirydd - Cangen Cymru y Sefydliad Acwsteg

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr y Sefydliad Acwsteg.

 

(12.20-13.20)

4.

Cynaliadwyedd Gwasanaethau Bysiau Cymru - sesiwn dystiolaeth gyda gweithredwyr bysiau

Scott Pearson, Cadeirydd - Cymdeithas Coetsus a Bysiau Cymru (CABAC)

Aaron Hill, Cyfarwyddwr - Cydffederasiwn Cludiant Teithwyr (CPT) Cymru 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Cymdeithas Coetsys a Bysiau Cymru, a Chydffederasiwn Cludiant Teithwyr Cymru.

 

(13.30-14.30)

5.

Cynaliadwyedd Gwasanaethau Bysiau Cymru - sesiwn dystiolaeth gyda llywodraeth leol

Y Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd a Llefarydd ar Newid Hinsawdd - Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Y Cynghorydd Keith Henson, Cadeirydd Grŵp Trafnidiaeth Canolbarth Cymru Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Y Cynghorydd David Bithell, Cadeirydd Grŵp Trafnidiaeth Gogledd Cymru Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Y Cynghorydd Lis Burnett, Llefarydd Materion Gwledig – Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

 

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

 

(14.30)

6.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

6.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

6.1

Cyfoeth Naturiol Cymru

Dogfennau ategol:

6.2

Datgarboneiddio'r diwydiant dur yn ne Cymru

Dogfennau ategol:

6.3

Grŵp Rhyngweinidogol ar Sero Net, Ynni a Newid Hinsawdd

Dogfennau ategol:

(14.30)

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod heddiw

Cofnodion:

7.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

8.

Bil yr Amgylchedd (Ansawdd Aer a Seinweddau) (Cymru) - trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2 a 3

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 2 a 3.

 

9.

Cynaliadwyedd Gwasanaethau Bysiau Cymru - trafod y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 4 a 5

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law o dan eitemau 4 a 5.