Teithio ar fysiau a’r rheilffordd yng Nghymru

Inquiry3

 

Mae’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (“y Pwyllgor”) wedi cytuno i gynnal ymchwiliad i deithio ar fysiau a’r rheilffordd yng Nghymru.

 

Mae’r Pwyllgor yn ystyried:

>>>> 

>>>Blaenoriaethau ar gyfer adferiad bysiau a threnau Cymru ar ôl Covid;

>>>Y camau sydd eu hangen i gyrraedd targedau Llywodraeth Cymru ar gyfer newid i’r dulliau hyn o deithio a newid ymddygiad; a

>>>Safbwyntiau ar gynigion i ddiwygio bysiau a’r rheilffyrdd – gan gynnwys cynlluniau Llywodraeth y DU i ddiwygio’r diwydiant rheilffyrdd, a chynlluniau Llywodraeth Cymru ar gyfer rheoleiddio gwasanaethau bysiau / y Papur Gwyn ar Fysiau.

<<< 

 

Cynhaliodd y Pwyllgor sesiynau tystiolaeth lafar gyda rhanddeiliaid ddydd Iau 26 Mai 2022.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Senedd;

Cyhoeddwyd gyntaf: 10/05/2022

Ymgynghoriadau