Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Committee Room 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 11/05/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r cyfarfod.

1.2    Cafwyd ymddiheuriadau gan Jenny Rathbone AS, a dirprwyodd Ken Skates AS ar ei rhan.

(09.30-10.15)

2.

Cysylltedd digidol yng Nghymru - sesiwn dystiolaeth 1

Rhian Connick, Pennaeth Ffederasiwn Cenedlaethol Sefydliadau'r Merched Cymru

Dr Sian Phipps, Aelod dros Gymru - Panel Defnyddwyr Gwasanaethau Cyfathrebu

Hywel William, Cadeirydd - Pwyllgor Cynghori Cymru, Ofcom

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Ffederasiwn Cenedlaethol Sefydliadau'r Merched Cymru; Panel Defnyddwyr Gwasanaethau Cyfathrebu, a Phwyllgor Cynghori Cymru, Ofcom.

(10.25-11.45)

3.

Cysylltedd digidol yng Nghymru - sesiwn dystiolaeth 2

Ben Allwright, Prif Swyddog Gweithredol - Ogi

Constance Dixon, Cyfarwyddwr Partneriaeth Cymru - Openreach

Elinor Williams, Pennaeth Materion Rheoleiddiol, Ofcom Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Ogi; Openreach, ac Ofcom Cymru.

 

(11.45)

4.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

4.1 Cafodd y papurau eu nodi.

 

4.1

Cysylltedd digidol yng Nghymru

Dogfennau ategol:

4.2

Rheoliadau Cyflyrau Ffytoiechydol (Diwygio) (Rhif 2) 2022

Dogfennau ategol:

4.3

Grŵp Rhyngweinidogol ar Sero Net, Ynni a Newid Hinsawdd

Dogfennau ategol:

4.4

Cysylltedd digidol yng Nghymru

Dogfennau ategol:

(11.45)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill cyfarfod heddiw

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

6.

Cysylltedd digidol yng Nghymru - trafod y dystiolaeth a glywyd o dan eitemau 2 a 3

Cofnodion:

6.1  Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod yn ystod y sesiynau tystiolaeth.

 

7.

Ynni adnewyddadwy yng Nghymru - trafod adroddiad drafft y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft, ac yn amodol ar fân newidiadau, cytunodd arno.

 

8.

Fframweithiau Cyffredin Dros Dro ar gyfer Ansawdd Aer, a Chemegion a Phlaladdwyr- trafod adroddiad drafft y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft, a chytunodd arno.