Cysylltedd digidol yng Nghymru

Inquiry5

 

Mae’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith (“y Pwyllgor”) wedi cytuno i gynnal darn byr o waith ar gysylltedd digidol yng Nghymru. Bydd y gwaith hwn yn canolbwyntio ar bolisïau band eang a mynediad at fand eang.

 

Cynhaliodd y Pwyllgor sesiynau tystiolaeth lafar gyda rhanddeiliaid ddydd Mercher 11 Mai 2022.

 

Adroddiad

Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad, Cysylltedd digidol – band-eang, (PDF 322KB) ar 1 Awst 2022. Ymatebodd (PDF 262KB) Llywodraeth Cymru ar 27 Medi 2022.

 

Dadl Y Cyfarfod Llawn

Cynhaliwyd dadl yn y Cyfarfod Llawn ar 16 Tachwedd 2022.

Math: Er gwybodaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 05/04/2022

Ymgynghoriadau