Agenda

Lleoliad: Committee Room 4 - Tŷ Hywel

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Media

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 11/05/2022 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Rhag-gyfarfod preifat (09:15-09:30)

Cyfarfod cyhoeddus

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(09.30-10.15)

2.

Cysylltedd digidol yng Nghymru - sesiwn dystiolaeth 1

Rhian Connick, Pennaeth Ffederasiwn Cenedlaethol Sefydliadau'r Merched Cymru

Dr Sian Phipps, Aelod dros Gymru - Panel Defnyddwyr Gwasanaethau Cyfathrebu

Hywel William, Cadeirydd - Pwyllgor Cynghori Cymru, Ofcom

 

Dogfennau ategol:

Egwyl (10.15 - 10.25)

(10.25-11.45)

3.

Cysylltedd digidol yng Nghymru - sesiwn dystiolaeth 2

Ben Allwright, Prif Swyddog Gweithredol - Ogi

Constance Dixon, Cyfarwyddwr Partneriaeth Cymru - Openreach

Elinor Williams, Pennaeth Materion Rheoleiddiol, Ofcom Cymru

 

Dogfennau ategol:

(11.45)

4.

Papurau i'w nodi

4.1

Cysylltedd digidol yng Nghymru

Dogfennau ategol:

4.2

Rheoliadau Cyflyrau Ffytoiechydol (Diwygio) (Rhif 2) 2022

Dogfennau ategol:

4.3

Grŵp Rhyngweinidogol ar Sero Net, Ynni a Newid Hinsawdd

Dogfennau ategol:

4.4

Cysylltedd digidol yng Nghymru

Dogfennau ategol:

(11.45)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill cyfarfod heddiw

Cyfarfod preifat (11.45-12.30)

6.

Cysylltedd digidol yng Nghymru - trafod y dystiolaeth a glywyd o dan eitemau 2 a 3

7.

Ynni adnewyddadwy yng Nghymru - trafod adroddiad drafft y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

8.

Fframweithiau Cyffredin Dros Dro ar gyfer Ansawdd Aer, a Chemegion a Phlaladdwyr- trafod adroddiad drafft y Pwyllgor

Dogfennau ategol: