Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 25/01/2023 - Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Seilwaith

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.40)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Janet Finch-Saunders AS.

(09.40)

2.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

2.1

Cyllideb Llywodraeth Cymru 2023-24

Dogfennau ategol:

2.2

Ymrwymiadau Llywodraeth Cymru ar newid hinsawdd

Dogfennau ategol:

2.3

Coed a choetiroedd

Dogfennau ategol:

2.4

Cynllun Masnachu Allyriadau y DU

Dogfennau ategol:

(09.40)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) a (ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o eitemau 4 a 7 o gyfarfod heddiw.

Cofnodion:

3.1 Derbyniwyd y cynnig.

4.

Trafod adroddiad drafft y Pwyllgor - Datgarboneiddio'r sector tai preifat

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft, ac yn amodol ar fân newidiadau, cytunodd arno.

(10.00-11.00)

5.

Craffu ar Gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24 - rhan 1

Julie James AS, y Gweinidog Newid Hinsawdd

Lee Waters AS, y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd

Gian Marco Currado, Cyfarwyddwr, Yr Amgylchedd a’r Môr – Llywodraeth Cymru

Peter McDonald, Cyfarwyddwr Seilwaith Economaidd – Llywodraeth Cymru

Dean Medcraft, Cyfarwyddwr Cyllid a Gweithrediadau – Llywodraeth Cymru

Jonathan Oates, Dirprwy Gyfarwyddwr Newid Hinsawdd ac Effeithlonrwydd Ynni – Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd, a swyddogion Llywodraeth Cymru.

(11.10-12.10)

6.

Craffu ar Gyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2023-24 - rhan 2

Julie James AS, y Gweinidog Newid Hinsawdd

Lee Waters AS, y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd

Gian Marco Currado, Cyfarwyddwr, Yr Amgylchedd a’r Môr – Llywodraeth Cymru

Peter McDonald, Cyfarwyddwr Seilwaith Economaidd – Llywodraeth Cymru

Dean Medcraft, Cyfarwyddwr Cyllid a Gweithrediadau – Llywodraeth Cymru

Jonathan Oates, Dirprwy Gyfarwyddwr Newid Hinsawdd ac Effeithlonrwydd Ynni – Llywodraeth Cymru

 

Cofnodion:

6.1 Cafodd y Pwyllgor ragor o dystiolaeth gan y Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd, a swyddogion Llywodraeth Cymru.

7.

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24 - trafod y dystiolaeth a glywyd o dan eitemau 5 a 6

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a glywyd yn ystod eitemau 5 a 6.

7.2 O ganlyniad i amserlenni ar gyfer adrodd, cytunodd yr Aelodau i drafod a chytuno ar ei adroddiad drafft y tu allan i'r Pwyllgor.