Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhys Morgan 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Trawsgrifiad ar gyfer 27/03/2023 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Cofrestru cyn y cyfarfod: (11:00 – 11:30)

(11:30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon.

(11.30-12.45)

2.

Cyfiawnder data: y defnydd o ddata personol yn y GIG yng Nghymru: sesiwn dystiolaeth 1

Chris Carrigan, cynghorydd data arbenigol, Use MY data

Dr Robert French, Aelod Cyswllt, Use MY data

Ann John, Health Data Research UK

 

Dogfennau ategol:

Egwyl (12:45 – 13:30)

(13.30 - 14.45)

3.

Cyfiawnder data: y defnydd o ddata personol yn y GIG yng Nghymru: sesiwn dystiolaeth 2

Rhidian Hurle, Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol/Prif Swyddog Gwybodaeth Glinigol Cymru, Iechyd a Gofal Digidol Cymru

Ifan Evans, Cyfarwyddwr Gweithredol Strategaeth, Iechyd a Gofal Digidol Cymru

Darren Lloyd, Cyfarwyddwr Cyswllt ar gyfer Llywodraethiant Gwybodaeth a Diogelwch Cleifion, Iechyd a Gofal Digidol Cymru

 

Dogfennau ategol:

Egwyl (14:45 – 15:00)

(15.00 -15.45)

4.

Cyfiawnder data: y defnydd o ddata personol yn y GIG yng Nghymru: sesiwn dystiolaeth 3

Yr Athro Ronan Lyons, Cyd-gyfarwyddwr Banc Data SAIL, Prifysgol Abertawe

 

 

(15:45)

5.

Papurau i'w nodi

5.1

Gohebiaeth oddi wrth Gynghrair Cynhwysiant Digidol Cymru i'r Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol ynghylch yr Agenda ar gyfer Cynhwysiant Digidol

Dogfennau ategol:

5.2

Gohebiaeth oddi wrth y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai i'r Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol ynghylch cartrefu ffoaduriaid o Wcráin.

Dogfennau ategol:

5.3

Gohebiaeth gan NSPCC at y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol ynghylch ymchwiliad i'r berthynas rhwng tlodi a phlant mewn gofal cymdeithasol yng Nghymru

Dogfennau ategol:

5.4

Gohebiaeth gan y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol at y Llywydd ynghylch y Bil Mudo Anghyfreithlon

Dogfennau ategol:

(15:45)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) a (ix) i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod.

(15:45-16:05)

7.

Cyfiawnder data: Ystyried tystiolaeth

(16:05-16:20)

8.

Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

(16:20- 16:55)

9.

Profiadau pobl o’r system cyfiawnder troseddol: Pobl ifanc ag anghenion o ran lleferydd, iaith a chyfathrebu – ystyried yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol: