Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhys Morgan 

Amseriad disgwyliedig: Remote and private meeting 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Yn ei gyfarfod ar 6 Mehefin penderfynodd y Pwyllgor gwrdd yn breifat o dan Reol Sefydlog 17.42

(15:30)

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(15:30-16:30)

2.

Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru): trafod y dull o weithredu

Dogfennau ategol: