Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhys Morgan 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 24/10/2022 - Y Pwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(13:30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

Cofnodion:

Ni chafwyd ymddiheuriadau, dirprwyon na datganiadau o fuddiant

 

(13:30)

2.

Papurau i’w nodi

Cofnodion:

Nododd yr Aelodau y papurau.

 

2.1

Gohebiaeth rhwng y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol a’r Cadeirydd ynghylch y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael Cyhoeddus (Cymru)

Dogfennau ategol:

2.2

Gohebiaeth gan Lesley Griffiths i’r Llywydd ynghylch Bil Prisiau Ynni’r DU

Dogfennau ategol:

(13:30 - 15:00)

3.

Profiadau menywod yn y system cyfiawnder troseddol – Sesiwn Dystiolaeth un

Anne Fox, Clinks

 

Emily Evison, Yr Ymddiriedolaeth Diwygio Carchardai

 

Andrea Coomber CB, Cynghrair Howard er Diwygio Cosbau

 

Mae copïau o’r holl ymatebion i’r ymgynghoriad a ddaeth i law fel rhan o’r ymchwiliad hyd yn hyn ar gael yma.

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd yr Aelodau dystiolaeth gan Andrea Coomber KC o Gynghrair Howard er Diwygio Cosbau, Anne Fox o Clinks ac Emily Evison o'r Ymddiriedolaeth Diwygio Carchardai.

 

(15:00)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (ix) i wahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

Derbyniodd yr Aelodau y cynnig.

 

(15:00 - 15:30)

5.

Profiadau menywod yn y system cyfiawnder troseddol – trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a gafwyd yn ystod y sesiwn.