Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Robert Donovan 

Amseriad disgwyliedig: Ar y safle 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 23/03/2023 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod.

1.2 Datganodd Samuel Kurtz AS ei fod yn aelod anrhydeddus o Gymdeithas Milfeddygon Prydain.

(09.30-13.30)

2.

Bil Amaethyddiaeth (Cymru) - Trafodion Cyfnod 2

Ar 16 Chwefror 2023, o dan Reol Sefydlog 26.21, cytunodd Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig mai’r drefn ystyried ar gyfer trafodion Cyfnod 2 fyddai:

 

Adrannau 1 i 32; Atodlen 1; Adran 33; Adrannau 35 i 41; Adran 34 – Trosolwg o Ran 4; Adrannau 43 i 45; Adran 42 – Trosolwg o Ran 5; Adrannau 46 i 52; Atodlen 2; Atodlen 3; Adrannau 53 i 54; Teitl Hir

 

Bydd yr unigolion a ganlyn yn bresennol ar ran Llywodraeth Cymru:

 

Lesley Griffiths AS, Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru a’r Trefnydd

Mark Alexander, Dirprwy Gyfarwyddwr, Ddiwygio Rheoli Tir

Emma Davies, Rheolwr Bil

Hannah Fernandez, Bil Polisi

Dorian Brunt, Uwch Gyfreithiwr y Llywodraeth

 

 

Dogfennau ategol:

 

Rhestr o welliannau wedi'u didoli

 

Grwpio gwelliannau

 

Bil Amaethyddiaeth (Cymru), fel y'i cyflwynwyd

 

Memorandwm Esboniadol

 

 

*Sylwer y bydd y Cadeirydd yn galw am egwyl ar adegau priodol yn ystod y cyfarfod.

 

Cofnodion:

IYn unol â Rheol Sefydlog 26.21, gwaredodd y Pwyllgor y gwelliannau a ganlyn i'r Bil:

                                                                                                                  

  Gwelliant 57 (Luke Fletcher)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Luke Fletcher

Hefin David

 

Samuel Kurtz

Vikki Howells

 

Darren Millar

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 57.

 

  Gwelliant 1A (Luke Fletcher MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Luke Fletcher

Hefin David

 

Samuel Kurtz

Vikki Howells

 

Darren Millar

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 1A.

 

  Gwelliant 1 (Samuel Kurtz MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Luke Fletcher

Hefin David

 

Samuel Kurtz

Vikki Howells

 

Darren Millar

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 1

 

  Gwelliant 43 (Samuel Kurtz MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Samuel Kurtz

Hefin David

 

Darren Millar

Vikki Howells

 

Luke Fletcher

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 43.

 

  Gwelliant 2 (Samuel Kurtz MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Samuel Kurtz

Hefin David

 

Darren Millar

Vikki Howells

 

Luke Fletcher

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 2.

 

  Gwelliant 3 (Samuel Kurtz MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Samuel Kurtz

Hefin David

 

Luke Fletcher

Vikki Howells

 

Darren Millar

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 3.

 

Derbyniwyd gwelliant 29 (Lesley Griffiths AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i)

Gwelliant 4 (Samuel Kurtz MS)

 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Samuel Kurtz

Hefin David

 

Luke Fletcher

Vikki Howells

 

Darren Millar

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 4.

 

  Gwelliant 5 (Samuel Kurtz MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Samuel Kurtz

Hefin David

 

Darren Millar

Vikki Howells

 

Luke Fletcher

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 5.

 

  Gwelliant 58 (Luke Fletcher MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Luke Fletcher

Hefin David

 

Samuel Kurtz

Vikki Howells

 

Darren Millar

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 58.

 

  Gwelliant 44 (Samuel Kurtz MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Samuel Kurtz

Hefin David

 

Darren Millar

Vikki Howells

 

Luke Fletcher

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 44.

 

  Gwelliant 6 (Samuel Kurtz MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Samuel Kurtz

Hefin David

 

Darren Millar

Vikki Howells

 

Luke Fletcher

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 6.

 

  Gwelliant 7 (Samuel Kurtz MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Samuel Kurtz

Hefin David

 

Darren Millar

Vikki Howells

 

Luke Fletcher

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 7.

 

 

  Gwelliant 45 (Samuel Kurtz MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Samuel Kurtz

Hefin David

 

Darren Millar

Vikki Howells

 

Luke Fletcher

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 45.

 

 

  Cafodd gwelliant 46 (Samuel Kurtz AS) ei dynnu yn ôl

 

  Gwelliant 8 (Samuel Kurtz MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Samuel Kurtz

Hefin David

 

Darren Millar

Vikki Howells

 

Luke Fletcher

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 8.

 

  Gwelliant 9 (Samuel Kurtz MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Samuel Kurtz

Hefin David

 

Luke Fletcher

Vikki Howells

 

Darren Millar

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 9.

 

 

  Gwelliant 30A (Samuel Kurtz MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Samuel Kurtz

Hefin David

 

Darren Millar

Vikki Howells

 

Luke Fletcher

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 30A.

 

 Derbyniwyd gwelliant 30 (Lesley Griffiths AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i)

 

  Gwelliant 10 (Samuel Kurtz MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Samuel Kurtz

Hefin David

 

Darren Millar

Vikki Howells

 

Luke Fletcher

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 10.

 

 

  Gwelliant 11 (Samuel Kurtz MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Samuel Kurtz

Hefin David

 

Darren Millar

Vikki Howells

 

Luke Fletcher

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 11.

 

 

 Gwelliant 12 (Samuel Kurtz MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Samuel Kurtz

Hefin David

 

Darren Millar

Vikki Howells

 

Luke Fletcher

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 12.

 

 

  Gwelliant 13 (Samuel Kurtz MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Samuel Kurtz

Hefin David

 

Darren Millar

Vikki Howells

 

Luke Fletcher

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 13

 

  Gwelliant 47 (Samuel Kurtz MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Samuel Kurtz

Hefin David

 

Darren Millar

Vikki Howells

 

Luke Fletcher

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 47.

 

 Derbyniwyd gwelliant 31 (Lesley Griffiths AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i)

 

  Cafodd gwelliant 14 (Samuel Kurtz AS) ei dynnu yn ôl

 

  Cafodd gwelliant 15 (Samuel Kurtz AS) ei dynnu yn ôl

 

  Gwelliant 16 (Samuel Kurtz MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Samuel Kurtz

Hefin David

 

Darren Millar

Vikki Howells

 

Luke Fletcher

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 16.

 

  Gwelliant 17 (Samuel Kurtz MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Samuel Kurtz

Hefin David

 

Darren Millar

Vikki Howells

 

Luke Fletcher

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 17

 

  Gwelliant 48 (Samuel Kurtz MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Samuel Kurtz

Hefin David

 

Darren Millar

Vikki Howells

 

Luke Fletcher

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 48

 

  Gwelliant 49 (Samuel Kurtz MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Samuel Kurtz

Hefin David

 

Darren Millar

Vikki Howells

 

Luke Fletcher

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 49.

 

  Gwelliant 50 (Samuel Kurtz MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Samuel Kurtz

Hefin David

 

Darren Millar

Vikki Howells

 

Luke Fletcher

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 50

 

 Gwelliant 51 (Samuel Kurtz MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Samuel Kurtz

Hefin David

 

Darren Millar

Vikki Howells

 

Luke Fletcher

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 51.

 

  Gwelliant 52 (Samuel Kurtz MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Samuel Kurtz

Hefin David

 

Darren Millar

Vikki Howells

 

Luke Fletcher

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 52.

 

  Gwelliant 53 (Joel James MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Samuel Kurtz

Hefin David

 

Darren Millar

Vikki Howells

 

Luke Fletcher

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 53.

 

  Cafodd gwelliant 54 (Samuel Kurtz AS) ei dynnu yn ôl

 

  Gwelliant 55 (Samuel Kurtz MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Samuel Kurtz

Hefin David

 

Darren Millar

Vikki Howells

 

Luke Fletcher

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 55.

 

  Gwelliant 59 (Luke Fletcher MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Luke Fletcher

Hefin David

 

Darren Millar

Vikki Howells

 

Samuel Kurtz

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 59.

 

  Gwelliant 18 (Samuel Kurtz MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Samuel Kurtz

Hefin David

 

Darren Millar

Vikki Howells

 

Luke Fletcher

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 18.

 

Derbyniwyd gwelliant 31 (Lesley Griffiths AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

  Gwelliant 19 (Samuel Kurtz MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Samuel Kurtz

Hefin David

 

Darren Millar

Vikki Howells

 

Luke Fletcher

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 19.

 

Derbyniwyd gwelliant 33 (Lesley Griffiths AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 34 (Lesley Griffiths AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Cafodd gwelliant 20 (Samuel Kurtz AS) ei dynnu yn ôl

 

Cafodd gwelliant 21 (Samuel Kurtz AS) ei dynnu yn ôl.

 

Gwelliant 23 (Samuel Kurtz MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Samuel Kurtz

Hefin David

 

Darren Millar

Vikki Howells

 

 

Sarah Murphy

 

 

Luke Fletcher

 

Derbyniwyd gwelliant 23.

 

 

  Gwelliant 24 (Samuel Kurtz MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Samuel Kurtz

Hefin David

 

Darren Millar

Vikki Howells

 

 

Sarah Murphy

 

 

Luke Fletcher

 

Derbyniwyd gwelliant 24.

 

Gwelliant 25 (Samuel Kurtz MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Samuel Kurtz

Hefin David

 

Darren Millar

Vikki Howells

 

 

Sarah Murphy

 

 

Luke Fletcher

 

Derbyniwyd gwelliant 25.

 

  Gwelliant 22 (Samuel Kurtz MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Samuel Kurtz

Hefin David

 

Darren Millar

Vikki Howells

 

 

Sarah Murphy

 

 

Luke Fletcher

 

Derbyniwyd gwelliant 22

 

Derbyniwyd gwelliant 35 (Lesley Griffiths AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

 Gwelliant 26 (Samuel Kurtz MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Samuel Kurtz

Hefin David

 

Darren Millar

Vikki Howells

 

Luke Fletcher

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 26.

 

Gwelliant 27 (Samuel Kurtz MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Samuel Kurtz

Hefin David

 

Darren Millar

Vikki Howells

 

Luke Fletcher

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 27.

 

Derbyniwyd gwelliant 36 (Lesley Griffiths AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

 Gwelliant 28 (Samuel Kurtz MS)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Samuel Kurtz

Hefin David

 

Darren Millar

Vikki Howells

 

Luke Fletcher

Sarah Murphy

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei bleidlais fwrw yn negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20(ii)). Felly, gwrthodwyd gwelliant 28.

 

Derbyniwyd gwelliant 37 (Lesley Griffiths AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 38 (Lesley Griffiths AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 39 (Lesley Griffiths AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 40 (Lesley Griffiths AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 41 (Lesley Griffiths AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Derbyniwyd gwelliant 42 (Lesley Griffiths AS) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

 

Cafodd gwelliant 56 (Luke Fletcher AS) ei dynnu yn ôl.

 

(13.30)

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod a'r cyfarfod ar 26 Ebrill.

Cofnodion:

3.1 Debyniwyd cynning i wahardd y cyhoedd am weddill y cyfarfod a’r cyfarfod ar 26 Ebrill.

(13.30-14.30)

4.

Bil Bwyd (Cymru): Papur cwmpas a dull

Cofnodion:

4.1 Bu'r Pwyllgor yn ystyried papur materion allweddol Bil Bwyd (Cymru)