Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Iau, 23 Mawrth 2023 09.30, Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt:    Robert Donovan
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwyr Rôl Yn bresennol Attendance comment
Darren Millar AS Cadeirydd dros dro Yn bresennol
Hefin David AS Aelod Yn bresennol
Luke Fletcher AS Aelod Yn bresennol
Vikki Howells AS Aelod Yn bresennol
Samuel Kurtz AS Aelod Yn bresennol
Sarah Murphy AS Aelod Yn bresennol
Lara Date Clerc Yn bresennol
Robert Donovan Clerc Yn bresennol
Evan Jones Dirprwy Glerc Yn bresennol
Masudah Ali Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Jennifer Cottle Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Sam Mason Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Gruffydd Owen Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Katie Wyatt Cynghorydd Cyfreithiol Yn bresennol
Katy Orford Ymchwilydd Yn bresennol
Lesley Griffiths AS Gweinidog Yn bresennol
Mark Alexander Tyst Yn bresennol
Dorian Brunt Tyst Yn bresennol
Emma Davies Tyst Yn bresennol
Hannah Fernandez Tyst Yn bresennol