Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Robert Donovan 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 15/07/2021 - Pwyllgor yr Economi, Masnach a Materion Gwledig

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1  Cafwyd ymddiheuriadau gan Samuel Kurtz AS

Ni chafwyd dirprwyon na datganiadau o fuddiant

(09.30-09.35)

2.

Cylch gwaith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cylch gwaith

3.

Papur(au) i’w nodi

3.1

Adroddiad Gwaddol Fforwm y Cadeiryddion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1.1 Nododd y Pwyllgor yr adroddiad.

3.2

Adroddiad Gwaddol Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2.1 Nododd y Pwyllgor yr adroddiad.

3.3

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Adroddiad Gwaddol o’r Bumed Senedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.3.1 Nododd y Pwyllgor yr adroddiad.

3.4

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Adroddiad Gwaddol y Bumed Senedd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.4.1 Nododd y Pwyllgor yr adroddiad.

3.5

Ymateb Llywodraeth Cymru i Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau Adferiad hirdymor o COVID-19

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.5.1 Nododd y Pwyllgor yr ymateb

3.6

Gweithio o Bell: Goblygiadau i Gymru - ymateb Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.6.1 Nododd y Pwyllgor yr ymateb

3.7

Llythyr Fframweithiau Economaidd Rhanbarthol gan Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.7.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

3.8

Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.8.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

3.9

Llythyr gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.9.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr

(09.45)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(ix) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

4.1 Derbyniodd y Pwyllgor y cynnig

(09.45-09.55)

5.

Gweithdrefnau’r Pwyllgor a ffyrdd o weithio

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor ei weithdrefnau a'i ffyrdd o weithio

(09.55-10.05)

6.

Dull strategol o ran cylch gwaith y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dull strategol o ran cylch gwaith y Pwyllgor

(10.05-10.25)

7.

Gwaith cynnar y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor waith cynnar y Pwyllgor