Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Fay Bowen 

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Bydd y cyfarfod yn cael ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1 Croesawodd Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol yr Aelodau i’r cyfarfod.

 

(09.30 - 11.00)

2.

Gwerthuso Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: Panel 1

Yr Athro Mark Llewellyn, Athro Polisi Iechyd a Gofal a Chyfarwyddwr, yr Athrofa Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Yr Athro Fiona Verity, Ysgol Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Prifysgol Abertawe

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Bu’r Aelodau yn holi’r tystion am Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

 

(11.15 - 12:30)

3.

Gwerthuso Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: Panel 2

Yr Athro Luke Clements, Athro Cerebra y Gyfraith a Chyfiawnder Cymdeithasol, Ysgol y Gyfraith, Prifysgol Leeds

Dr Alison Tarrant, Darlithydd ym maes y Gyfraith, Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth, Prifysgol Caerdydd

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Bu’r Aelodau yn holi’r tystion am Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

 

 

(12.30 - 12.40)

4.

Gwerthuso Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

4.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a gafwyd.

 

(12.40 - 12.50)

5.

Blaenraglen waith

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Ystyriodd yr Aelodau y Flaenraglen Waith.

 

(12.50 - 13.20)

6.

Craffu ar Iechyd a Gofal Digidol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Bu’r Aelodau yn trafod yr adroddiad drafft ar Iechyd a Gofal Digidol Cymru.