Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Fay Bowen 

Cyfryngau

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Transcript: Transcript for 02/02/2023 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus

Eitemau
Amseriad disgwyliedig Rhif Eitem

Caiff y cyfarfod hwn ei ddarlledu'n fyw ar www.senedd.tv

(09:00 - 09:15)

(Rhag-gyfarfod preifat)

(09:15)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau a dirprwyon

(09:15 - 09:30)

2.

Papurau i'w nodi

2.1

Llythyr gan Lywodraeth Cymru i Gadeirydd y Pwyllgor ar Wizz Air ym Maes Awyr Caerdydd

Dogfennau ategol:

(09:30 - 10:30)

3.

Cynllunio Gweithlu Llywodraeth Cymru: Sesiwn dystiolaeth (rhan 1)

 

Dr Andrew Goodall – Ysgrifenydd Parhaol, Llywodraeth Cymru

Tim Moss - Prif Swyddog Gweithredu, Llywodraeth Cymru

Peter Kennedy - Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol, Llywodraeth Cymru

Sally-Ann Efstathiou - Dirprwy Gyfarwyddwr Perfformiad a Gweithrediadau Adnoddau Dynol, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

(10:30 - 10:40)

(Egwyl)

(10:40 - 11:40)

4.

Cynllunio Gweithlu Llywodraeth Cymru: Sesiwn dystiolaeth (rhan 2)

Dr Andrew Goodall – Ysgrifenydd Parhaol, Llywodraeth Cymru

Tim Moss - Prif Swyddog Gweithredu, Llywodraeth Cymru

Peter Kennedy - Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol, Llywodraeth Cymru

Sally-Ann Efstathiou - Dirprwy Gyfarwyddwr Perfformiad a Gweithrediadau Adnoddau Dynol, Llywodraeth Cymru

 

(11:40)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Gweddill y cyfarfod.

(11:40 - 12:00)

6.

Cynllunio Gweithlu Llywodraeth Cymru - Ystyried y dystiolaeth a ddaeth i law

(12:00 - 12:30)

7.

Adroddiadau Archwilio Cymru

Dogfennau ategol:

7.1

Adroddiad Archwilio Cymru - Cyfle wedi’i golli – Mentrau Cymdeithasol

7.2

Adroddiad Archwilio Cymru - Gyda’n gilydd fe allwn ni’ - Cydnerthedd a hunanddibyniaeth cymunedau

7.3

Adroddiad Archwilio Cymru - Amser am Newid – Tlodi yng Nghymru

Adroddiad Archwilio Cymru - ‘Amser am Newid’ – Tlodi yng Nghymru

(12:30 - 13:00)

8.

Fferm Gilestone

Dogfennau ategol: